KBT-Rakennus Oy logo
KBT-Rakennus Oy, timanttityöt, kaivon porausta
Vaijerisahaus

Vaijerisahaus

Vaijerisahaus on sopiva menetelmä silloin, kun sahattava seinä, lattia tai muu kohde on niin paksu tai sen muotoinen, että sahaus tavallisella timanttisahalla ei onnistu. Vaijerisahan timanttivaijeri asetetaan leikattavan rakenteen ympäri ja sahaus tapahtuu vaijeria kiristämällä. Vaijeri voi olla useita metrejä pitkä.

Vaijerisahauksen etuna on muun muassa hankalan muotoisten ja vankkarakenteisten kappaleiden sahaaminen. Vaijerisahalla voi sahata muun muassa pilareita, tai vaikkapa kuopan kallioon.

Vaijerisahalla voi sahata erittäin vahvoja rakenteita, kuten raskaasti raudoitettua betonia, graniittia, tai puhdasta rautaa nopeasti ja hyvin äänettömästi.

Vaijerisahausta käytetään yleensä rakenteen ollessa niin paksu, ettei tavanomainen, pyöreä sahanterä riitä sen katkaisuun. Vaijerisahan tarpeelle voi olla syynä myös katkaistavan rakenteen muoto tai työskentelytilan rajoittuneisuus. Timanttivaijeri pujotetaan leikattavan rakenteen ympäri, ja sahaus tapahtuu kiristämällä juokseva vaijeri hiljalleen rakenteen läpi.

Menetelmä sopii erinomaisesti suurten vahvasti raudoitettujen rakenteiden leikkaamiseen.  Umpirakenteeseen porataan ensin pujotusreijät vaijerille. Sahausvaijerin pituutta voidaan vapaasti muuttaa, joten katkaisusyvyys on useita metrejä.

Vaijerisaha on riskitön ja tärinätön vaihtoehto louhinnalle kun toimitaan aivan rakennusten läheisyydessä. Vaijerisahaus sopii hyvin myös vedenalaisiin katkaisuihin, koska sahamoottori voidaan pitää vedevpinnan yläpuolella.

Tavanomaisia vaijerisahauksia: perustukset, sillat, pilarit, palkit, patorakenteet, muurit, kallio

GLES käyttää vaijerisahausta mm. seuraavissa kohteissa:

  • betonisen konepedin purku
  • siltojen purku
  • perustusten purku
  • suuret raudoitetut kohteet
  • vedenalaiset kohteet
  • meluherkässä tilassa sahaaminen
  • louhinnan sijaan kun tarvitaan tärinätöntä vaihtoehtoa

Harppisahalla voidaan sahata isot pyöreät aukot betoniin, kuten esimerkikisi välipohjan läpiviennit säiliöille.Keskipisteelle ja kehälle porataan ensin aloitusreijät. Leikkaus tapahtuu timanttivaijerilla.Sahattavan aukon halkaisija voi olla n. 2,5m.

TIMANTTIVAIJERISAHAUS
NOPEA JA ÄÄNETÖN TAPA SAHATA VAHVAT RAKENTEET
Erikoisalaamme ovat kalliosahaus ja timanttivaijerisahaus, joita teemme koko Suomen alueella. Pystymme sahaamaan kaikkea kalliosta raudoitettuun betoniin. Tarjoamme ammattitaitoista palvelua pitkällä kokemuksella rakennusliikkeille. Tutustua tarkemmin referensseihimme.

MILLOIN KANNATTAA VALITA TIMANTTIVAIJERISAHAUS?
Kun kyseessä on kallion sahaus infrarakentamisessa
Kyseessä on suuri, vahvasti raudoitettu rakenne
Kallionsahaus tarvekivi louhimoilla, kamien irroitus ja blokkien muotoilu
Perinteinen pyöreä sahanterä ei riitä paksun rakenteen katkaisuun
Hankalan tai erikoisen muotoinen katkaistava rakenne
Rajoitettu työskentelytila
Tavanomaisia kohteita ovat esimerkiksi kallio, perustukset, sillat, pilarit, palkit, patorakenteet sekä muurit.

ONNISTUU MYÖS VEDEN ALLA JA RAKENNUSTEN LÄHELLÄ
Ensin poraamme umpirakenteeseen vaijerin pujotusreiät, minkä jälkeen pujotamme timanttivaijerin leikattavan kallion tai rakenteen ympärille. Sahauksen aikana kiristämme juoksevaa vaijeria hiljalleen sahattavan kohteen läpi. Sahaus voidaan tehdä myös aivan rakennusten läheisyydessä, ja se on riskitön ja tärinätön vaihtoehto louhinnalle. Myös vedenalaiset katkaisut onnistuvat, koska sahamoottori jää vedenpinnan yläpuolelle.