KBT-Rakennus Oy logo
Kosteat tilat VTT-sertifikaatilla
Kosteat tilat VTT-sertifikaatilla

Kosteat tilat VTT-sertifikaatilla

Märkien ja kosteiden tilojen käyttö on viime vuosien aikana sekä lisääntynyt määrällisesti että muuttunut laadullisesti toisenlaiseksi kuin aikaisemmin. Tämä asettaa entistä suurempia vaatimuksia rakenteille. Näissä tiloissa vesieristyksellä estetään kosteuden siirtyminen ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin.

Märkätilojen vedeneristäminen on tarkkaa työtä, jossa ei vain levitetä vedeneristettä seinään ja lattiaan, vaan tehdään märkätilaan vesitiivis vedeneristys. Näin saavutetaan lopputulos, jossa sekä vedeneriste että sen läpiviennit (lattiakaivoliitos, hanaliitokset, muut läpiviennit) ja kynnys ovat vesitiiviitä.

Vesieristetyt pinnat voidaan päällystää helposti erilaisilla materiaaleilla. Haluttu ulkonäkö ja tuntuma saadaan aikaan materiaalivalinnoilla.

Mikä on VTT?

VTT on Suomen valtion omistama yritys, joka on luonut erilaisia sertifikaattijärjestelmiä rakennusalalle. Yleisin VTT:n sertifikaateista on märkätilojen vedeneristäjä -sertifikaatti. VTT-sertifikaatin omaava urakoitsija on suorittanut VTT:n asettamat kirjalliset sekä näyttökokeet hyväksytysti. Sertifikaatti on tietynlainen tae urakoitsijan riittävästä osaamisen tasosta ja tietämyksestä materiaaleista.

VTT on nykyään Eurofins, mutta tunnetaan kuitenkin vielä nimellä VTT.
VTT Expert Services Oy ja Labtium Oy osaksi Eurofins Scientific -konsernia.

Tarkasta täältä henkilösertifikaatit: sertifikaattihaku.fi

Eurofins

Eurofins Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton testaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio. Toteutamme ​asiakkaiden toimeksiannot tasapuolisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.

Riippumattomuus varmistetaan huomioiden henkilökohtaiset, taloudelliset, organisatoriset ja toiminnalliset näkökohdat toimeksiannoittain. Takaamme ylimmän johdon, kaikkien ilmoitettujen laitosten toiminnan sekä henkilöstömme riippumattomuuden.