KBT-Rakennus Oy logo
Alipaineistetut purkutyöt
Alipaineistetut purkutyöt

Alipaineistetut purkutyöt

Purkutöissä tulee huolehtia toimivasta työmaa-alueen alipaineistuksesta. Pölyn  pääsy puhtaille alueille voidaan estää helposti asianmukaisilla suojauksilla ja HEPA-suodattimilla varustetuilla alipainekoneilla.

Suoritamme pölyttömät purkutyöt hyödyntämällä osastointimenetelmää ja alipaineistusta. Menetelmässä saneerattava kohde erotetaan muusta huoneistosta. Kohteen painesuhteita muutetaan koneellisesti niin, että epäpuhdasta ilmaa ei pääse virtaamaan kohteesta muualle sisäilmaan.

Pienemissä purkutöissä voidaan käyttää kohdepoisto menetelmää  kytkemällä teollisuusimuri suoraan käytettävään työkoneeseen tai sen välittömään läheisyyteen.

Kohteet joissa useasti käytetään alipainestusta:

  • Sauna/kylpyhuone
  • Aukkojen sahaukset kivirakenteisiin
  • Vesivahinko kohteet
  • Betonilattioiden jyrsintä
  • Muut voimakkaasti pölyävät kohteet

Haitta-ainekartoitus

Haitta-aine kartoitukset suoritamme omissa kohteissa itse. Haitta-aine purku taas on luvanvaraista erikoisosaamista ja teetämme ne valtuutetuilla aliurakoitsijoilla.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki 684/2015 sekä valtioneuvoston asetus 798/2015, edellyttävät, että ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee suorittaa asbesti- ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennuksessa tai huoneistossa ryhdytään suorittamaan korjaus-/muutostyötä. Lakimuutos koskee kaikkia rakennuksia, kokoon ja laajuuteen katsomatta.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on turvata korjaustyöhön osallistuvien työntekijöiden työturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa

Lain uudistuksen myötä asbestityöt saa tehdä vain Aluehallintoviraston valtuuttama yritys.

Pölynhallinta korjausrakentamisessa (pdf)